Palubky

O palubkách se ve stavebnictví mluví poměrně často, ale i přesto stále existuje mnoho lidí, kteří nevědí, co to vlastně palubky jsou. Palubky jsou v podstatě dřevěné profily, které jsou nejčastěji vyráběny z nejkvalitnějšího jehličnatého dřeva. Využívá se pak pouze středových částí dřevěných kmenů, a to hlavně dřeva smrkového, modřínového, borového a olšového. Vlhkost palubkových lamel se pak pohybuje kolem dvanácti procent, vlhkost palubek dokonce stanovuje speciální norma.

Dřevěné palubky mají poměrně silný záběr využití, tomu jsou také jednotlivé typy přizpůsobeny tvrdostí použitého dřeva, tloušťkou jednotlivých profilů a dalšími faktory.

Například pro venkovní použití se hlavně kvůli výraznému vlivu povětrnostních vlivů doporučuje používat silnější profily, s tloušťkou devatenácti a více milimetrů, pro obklady interiérů pak stačí i palubky tenčí, většinou kolem dvanácti milimetrů.

Při použití palubek na podlahách se také používají silnější profily, jejichž tloušťka také záleží na zejména na použité podkladní vrstvě roštu. Tloušťka podlahových palubek se pak pohybuje kolem pěti hodnot, devatenácti, čtyřiadvaceti, osmadvaceti, třiadvaceti a čtyřiceti milimetry.

Rozhodně ale není dobré instalovat si palubky sám bez jakýchkoliv znalostí toho, jak by se palubky správně instalovat měly. Vždy je nejlepší nechat tuto instalaci na odborné firmě, protože montování palubek vyžaduje poměrně složité technologické postupy, aby byly zajištěny nejlepší vlastnosti tohoto materiálu.

Palubky se ale v poslední době nevyrábějí pouze ze dřeva, ale spolu s vývojem nových a pokročilejších materiálů se začínají poměrně hodně rozmáhat i palubky plastové. Mají poněkud rozdílné fyzikální vlastnosti a i způsoby využití. Nebývají například využívány pro obklady interiérů a podlah, poměrně bohatého využití však nacházejí jako obklad exteriérů, tedy zejména domů.